Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ceník:

 

Průhled dveřmi 

Obrazek

 

Cena za pobyt obsahuje použití ložního prádla.  

Host uhradí spotřebovanou elektrickou energii na konci pobytu v hotovosti. 

 

Případné poškození zařízení nad rámec běžného opotřebení uhradí host na konci pobytu v hotovosti. 

Cena za nájem objektu není odvislá od počtu ubytovaných osob.

Vždy je vyžadována cena za celý objekt. Překročení kapacity objektu je výjimečně možné po předchozí domluvě s majitelem - vždy je zásadní kapacita ČOV (jde o CHKO!) 

 

 

Cena vychází ze sezóny. Pohyblivé ceny sledujte i na tlačítku "Aktuální info" nebo na "Rezervaci"!

 

Za vrcholnou sezónu v zimě (leden - březen) činí cena za objekt a týden  13.990,- Kč.

                                  v létě ( červen – září)  činí cena za objekt a týden   14.990,- Kč.

 

Za vedlejší sezónu, tj. období neuvedené shora, činí cena za objekt a týden 12.990,- Kč.

Za vánoční svátky ( 24., 25., 26. 12.) účtuje se cena 2.000,- Kč/den, ostatní dny 1.500,- Kč /den.

 

Za Silvestr a Nový rok  požaduje majitel 6.000,- Kč / 1 den, ostaní dny po 2.000,- Kč/den.

Po dohodě je možné obsazení objektu o víkendech ( pátek – neděle) v neexponovaných měsících (duben, říjen, listopad) za 6.500,- Kč .

 

Volné termíny, aktuální ceny a případné slevy jsou uvedeny v aktuální rubrice Rezervace“. 

 

Objekt je možno využívat pro týdenní rekreaci s nástupem v sobotu ve 14,00 hodin a odjezdem následující sobotu v 10,00 hodin.

 

Host je povinen se při příjezdu prokázat průkazem totožnosti.


 

Preise:

 

Obrazek

 

Der Preis versteht sich  inclusive Bettwäsche.

 

Die Gäste zahlen dem bar Stromkosten bei der Abreise.

 

Eventuelle Schaden bezahlt der Gast bar bei dem Beenden des Aufenthaltes.  

Der Preis wird nicht von der Anzahl der Personen abhängig, wird immer für das ganze Haus bezahlt. Das Übeerschreiten der Kapazität  des Objektes ist nur als Ausnahme möglich – je immer nach der Vereinbarung mit dem Eigentümer (es geht um die Kapazität der Kläranlage (Objekt im Naturschutzgebiet!).  

Der Preis wird von der Saison abhängig.  

 

Die Hochsaison, d.h. Zeitraum 1.06. – 30.09.  beträgt pro Haus/Woche 14.990,- CZK. 

In der Nebensaison (alle andere Termine au3er Hochsaison, Weihnachten, Silvester, Neues Jahr) beträgt der Preis Objekt/Woche 12.990,- CZK. 

Während der Weihnachtstage verlangt man pro Haus und Tag 1.997,- CZK . 

Jahresende(Silvester, Neues Jahr) = 6.000,- CZK pro Haus und Tag. 

 

Je nach Vereinbarung auch Wochenendaufenthalte (Freitag – Sonntag) für den Preis 6.500,- CZK Haus/Wochenende möglich.

Aktuelle Preise und event. Preisermä3igungen sind im Abteil „Reservation“ auszusuchen. 

 

Das Haus kann auch für einen Wochenendurlaub ausnutzen werden –  die Anreise immer am Sonnabend ab 14,00 und Abfahrt  den folgenden Sonnenabend bis 10,00 Uhr. 

 

Die freien Termine stehen in der Rubrik „Reservation“ zur Verfügung.  

 

Der Gast mu3 bei der Anreise ein en Personalausweis oder Reisepa3 vorlegen.

 

Price list:

Obrazek

 

Price for staying involves using of the sheeting. The customer covers spent electric energy at the end of the staying in cash. Possible damage of the equipment in the excess of the regular abrasion is covered the end of the staying in cash. The price for rent of the object is not depentant on the number of housed people. Price for the whole object is always requested. The overrun of the object´s capacity is rarely possible- only after previous deal with the owner (the capacity of the sewage works is always crucial- the house is found in the protected landscape area).

  

Price is dependant on the season. The price in the high season (from 15th of June to 31th of August ) for the object and week makes 14.990 CZK (Czech Crowns). The price in the secondary season (it´s the period unlisted above, Christmas and New Year´s Eve) for the object and week makes 12.990 CZK. For yuletide is charged a price 1.997,- CZK per one day. The owner requests 6.000 CZK per one day for New Year´s Eve. The up-to-date prices and possible reductions are mentioned in the actual rubric „Reservations“ (booking). It is possible to make use of the object for weekly recreation that starts on Saturday at 2 PM and ends with departure on the next Saturday in 10 AM at the latest. Its´s possible to occupy the object at weekends after settlement (from Friday to Sunday) for 6.500 CZK. Free terms are mentioned in the rubric „Reservations“. The customer is obliged to prove his identity with the ID card.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o zpracování osobních údajů

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1) jméno a příjmení

2) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3) telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném

znění, konkrétně § 3, odst. 4)

- tzn. Z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 3) telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu

a další, související s ubytováním)

- tzn. Z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.


 

Zpracování osobních údajů

a) Uložení

- údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

b) Doba archivace

- údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

                                                                                                  15.4.2018

                                                           Pronajimatelé objektu Zelená chalupa